Контролери

Контролерът TS121208 е разработен за контрол и управление на производствени процеси чрез персонален компютър по интерфейс RS232. Той има две функции. Едната е комуникация с до 8 RS232 устройства по един сериен порт, а другата – директно и независимо управление на 12бр устройства при ток до 2А на устройство, както и независимо следене за наличие…